Formannskapet skal tirsdag behandle saken om det skal iverksettes midlertidige tiltak for å bedre trafikksituasjonen ved Måndalen oppvekstsenter.

Rådmannen innstiller på at man skal gå for forslaget, og at tiltakene skal gjennomføres før skolestart til høsten.

– Det har lenge vært kjent at trafikkforholda ved Måndalen skole ikke har vært de beste med en blanding av parkering, bilkjøring og skoleveg. I februar fikk rådmannen en henvendelse fra rektor og FAU ved skolen med et konkret forslag, skriver rådsmannen i saksframlegget.

Han mener tiltaket både har en konkret og en symbolsk hensikt.

– Den konkrete er å bedre de lenge omtalte trafikkforholda ved Måndalen skole, dels også Voll omsorgssenter. Den symbolske ligger i å vise politisk og administrative handlekraft og vilje i forhold til å gjøre forbedringer ved Måndalen skole i lys av den pågående skoledebatten, skriver han.

Forslaget

  • Riv den gamle lærerboligen som står ubrukt på skoleområdet

  • Lag en midlertidig parkeringsplass for Voll omsorgssenter og Måndalen skole på boligtomta

  • Stopp trafikken fram mot skolebygget ved å sette opp en låsbar port/bom inn mot skolen

Koster 750.000 kroner

Administrasjonen har utredet forslaget, og kommet fram til at det vil koste om lag 500.000 å rive den gamle lærerboligen, og 250.000 å lage den nye parkeringsplassen.

– Utfordringen har vært å finne finansiering av tiltaket. Skal tiltaket stå ferdig til høsten, må endelig beslutning tas i kommunestyret 9. mai – det vil si. før det blir høve til en større budsjettjustering i junimøtet.

Den eneste finansieringsmuligheten som rådmannen ser å omdisponere innenfor vedtatt investeringsplan for 2017.

– Med de planer som ligger for markedsføring og salg av tomter ved Åfarnes boligområde 2, mener rådmannen det er realistisk å øke salget fra 1 til 1,75 mill. kroner, uten at mersalget på 750.000 kroner avsettes til kapitalfond. Det vil si, en økning fra 2 til 3 tomter, sier han.