Det går unna så kvist og kvast spruter, bokstavelig talt. Digre, 60 år gamle grantrær tygges av med kjeften til ei diger hogstmaskin faller og faller som fyrstikker.

Tømmerbilene ruller inn og ut av skogbrynet nede ved skogsvegen etter hvert som to svære lastbærere transporterer lass etter lass på mange titalls tonn ned til lunneplassen.

En enslig tømmerhogger ville brukt flere år å få ut de 5.000 kubikkmeterne med granskog. Men ingen skogeier driver kommersiell skogsdrift med motorsag lenger – i dag kappes og kvistes alt tømmer i rasende fart med moderne, beltegående anleggsmaskiner som tar seg fram der traktor og hest ville komme til kort.

Høg bonitet

– Dette er et interessant oppdrag for oss som driver profesjonell hogst. Boniteten, eller jordkvaliteten, gjør at tømmerskogen er av god kvalitet. 87 prosent av tømmeret vi tar ned her går til sagtømmer, og det er en helt uvanlig høg prosent, sier Trond Arne Opheim, eieren av det trønderske hogstentreprenøren 3Topp.

– Alt tømmeret eksporteres til Belgia til en fast kubikkmeterpris uansett kvalitet. Etter at vi og Allskog har fått betalt for vårt arbeid vil skogeieren sitte igjen med mellom to-tredeler og tre-firedeler av salget, sier Opheim.

På lunneplassen nesten nede ved fylkesvegen møter han arbeidsleder Alf Inge Remen fra Rauma Energi AS. Det er det lokale kraftselskapet som tok initiativet til den omfattende nedhoggingen av granskogen på Lerheim.

Strømbrudd

– Rauma Energi har i årevis hatt store problemer med trær som velter og river ned strømledningene i dette området. Derfor fikk vi med oss skogeieren på en plan om å fjerne granskogen. Jeg våger ikke å love noe som helst, men håpet er at strømkundene skal oppleve færre strømbrudd i dette området i framtida, sier Alf Inge Remen.

Han forteller at Rauma Energi gjennom flere år har brukt betydelige ressurser på å eliminere problemene med trær som velter utover kraftledninger.

– For noen år siden la vi fire kilometer med høgspentkabel ned i bakken ute ved Mittet som erstatning for de gamle luftledningene. Også på sørsida av kommunen har vi flere problemområder der skogen ødelegger høgspentledningene, sier Remen.

Mer enn 5.000 kubikkmeter granskog skal hogges ned. Det tilsvarer nesten halvparten av all årlig tømmerhogst i hele Rauma i et normalår. Foto: Kjetil Svanemyr
Foto: Kjetil Svanemyr