Det sier leder i viltnemnda Per Egil Solli-Mork. Han forteller at landbruket har endret seg mye og at det i dag er større drift på færre hender. Det gjør også at det i dag er flere grunneiere som er mest opptatt av å selge jakt og mindre av jorda. I dette ligger det en interessekonflikt, sier Solli-Mork. Han viser ellers til at representanter fra jord- og skogbruksinteressene i Rauma var til stede ved forrige møte i viltnemnda og at dialogen og forståelsen her var god.

– Det er ingen risiko med et stort jakttrykk på hjorten i Rauma og det tror jeg viltnemnda vil ta hensyn til under tildelingsmøtet som skal være den 29. mai, sier Solli-Mork.

– Hvor langt er dere villig til å gå? Skyte halve stammen slik bondelagsleder Endre Stener mener bør gjøres?

– Du får ikke tall fra meg nå, men vi tar all denne informasjonen med oss inn i møtet.

– Har hjorten vært sulteforet i vinter?

– Vi har fått melding om noen få dyr som er funnet og som trolig har sultet i hel. Vi ser også at hjorten har endret vaner og noen steder holder til på innmark hele dagen som om det var en flikk med husdyr. Ja, noen steder kan det nok ha vært for lite mat i vinter.

Eksakte prosenttall for økning i avskyting, får vi ikke, men Solli-Mork går langt i å antyde at kvoter vil få en betydelig økning kommende jaktsesong.