- Ei god turbok må være noe mer enn bare en skriftlig redegjørelse av hva som faktisk skjedde