Har kjørt ut mange lastebillass: Ingen funn fra krigen