Mandag ble Åndalsnes Avis kontaktet av ordfører Lars Olav Hustad som uttrykte et ønske om at avisa ikke skulle være til stede på tirsdagens formannskapsmøte. Dette ble avvist av Åndalsnes Avis som var til stede på møtet.

Dette sier ordføreren

Åndalsnes Avis ønsker å intervjue ordføreren om saka og har sendt ham skriftlige spørsmål. Ordføreren svarer med denne uttalelsen:

«Formannskapet, som alle partier er representert i, ønsket en grundig innføring i rådmannens skisse til budsjett, for å få et bedre grunnlag for å fatte gode vedtak i budsjettmøtet 15. desember. Forslaget er ikke offentlig før neste uke og derfor ønsket vi å kunne diskutere uten presse til stede i deler av møtet. I ettertid ser vi at vi ikke hadde hjemmel for dette og det tar vi lærdom av. Selvfølgelig er det ikke slik at vi ønsker at politiske møter skal være lukket for pressen, men denne gangen prøvde vi å få til en dialog med ÅA, fordi jeg synes det er utrolig viktig at alle representanter får god tid til å sette seg inn i et krevende budsjett. ÅA ville ikke diskutere problemstillingen, og ville være tilstede under hele møtet. Dette sa vi var helt greit. Vårt fokus i denne saken var å skape et bredest mulig grunnlag for en god politisk prosess til det beste for alle innbyggerne i Rauma. Det var ingenting som vi skulle holde hemmelig for media, men loven tilsier at vi ikke kunne offentliggjøre rådmannens forslag. Derfor er det meget uheldig at ÅA tolker dette dit hen at jeg ønsket å stenge pressen ute, og tolker det som om jeg ringte for å skjule noe, eller hindre noe. Jeg ville bare gi alle representanter, og da spesielt nye en god start på budsjettarbeidet. For to år siden så fikk jeg og mine samarbeidspartnere voldsom kritikk fra ÅA på at vi ikke hadde involvert alle parti i budsjettarbeidet. Nå når vi ville involvere alle parti, og gi alle en god innføring, før budsjettet blir lagt fram, ble det også sterkt kritisert fra avisens side. Det er bare å beklage at det ble oppfattet som det ble av ÅA. Det var ikke min hensikt, og dette tar jeg lærdom av.»

Ble tilsendt spørsmål

Her er spørsmålene Åndalsnes Avis har sendt ordføreren.

  • Hvorfor hadde du ikke satt opp fullstendig saksliste til tirsdagens formannskapsmøte?

  • Hvorfor ønsker du at formannskapet skal få jobbe i fred fra pressen?

  • Hvorfor mener du det er riktig at formannskapet skal få jobbe i fred?

  • Har du tenkt å fortsette denne praksisen?

  • Hvorfor hevet du tirsdagens formannskapsmøte, men fortsatte likevel møtevirksomheten?

  • Hva mener du det betyr for innbyggerne i Rauma, at møter i folkevalgte organ ikke er tilgjengelig for dem?

  • Er du kjent med at det ikke er noe som heter «arbeidsmøte»?