Tungbilgruppa i Statens vegvesen holdt kontroll på Horgheim, søndag 4. januar.

Det resulterte i at to polske busser ble tatt for overlast. Bussene fraktet arbeidere fra Polen, som har vært i heimlandet på juleferie. På tur tilbake til Norge har de antakelig hatt med seg mye bagasje - så mye at to av bussene fikk for stort akseltrykk på vekta.

Den ene bussen ble kvitt overlasta, ved å skaffe en annen buss, før den kjørte videre. Men den andre bussen kjørte bare, uten å etterkomme pålegget fra kontrollørene.

- Denne bussen ble innhentet av politiet på Sjøholt, sier Bergset.

En svenskregistrert varebil hadde også for tung last. I tillegg til dette fikk fire andre kjøretøy gebyr for dekk.

- Dekkene var ikke direkte dårlige, men de var ikke merket i henhold til ny forskrift som kom etter nyttår. De fikk kjøre videre til bestemmelsesstedet, for å legge om dekk der, forklarer kontolløren.