Starter sprenging ved Nesaksla - fare for steinsprang på stien mot Vikåa

foto