Arne Langseth, daglig leder i Veøy AS, har sammen med Nils Anders Larsen og Lars Elling Bjåstad kjøpt den sunnmørske og romsdalske delen av gamle Fjord1 Transport AS. Da eier, Firda Billag i Førde, tok kontakt med de tre erfarne transportkarene, bestemte de seg for å prøve dette, og sammen har de staket ut en strategi de håper skiller seg ut i transportverdenen.

- Vi skal være et nøytralt tilbud, altså et tilbud som ikke gir prioritet til noen, og vi skal betjene de minste plassene. Alt gods til utkantene samles, slik at det bare går én bil, forklarer Langseth og utdyper det med å si at deres fokus er riktig bil, og full bil.

Langseth viser til at i Sogn og Fjordane har både politikere og virksomhetene sjøl tatt initiativ til samkjøring. I det ligger hovedtanken også til Veøy Møre  AS, som det nystiftede selskapet heter.

- Er det penger å hente på dette?

- Det er det vi håper på. Det må jo være billigere å bruke én bil til den ytterste ende, enn å bruke tre, sier Langseth og viser til trafikken mellom Molde og Åndalsnes for å vise hvor dårlig kapasiteten i transportnæringa utnyttes i dag.

- Hvis du står på ferjekaia på Åfarnes, vil jeg tro at det kommer åtte biler inn til Åndalsnes fra Molde, hver dag. Og da ser vi vekk ifra matvarer, som kommer i tillegg. Åtte er mange biler, og jeg vil tippe at de bilene ikke er en tredel full engang. Bilene kommer til forskjellige tider, men der er ikke store differanser, sier Langseth.

Satser på miljøprofil

Han og de to andre eierne tror samkjøring vil være en avgjørende faktor for å lykkes i et krevende marked, og de håper at den miljømessige effekten av det, vil gjøre det lettere for kundene å velge deres tjenester.

- Miljøhensynet brukes som salgsargument?

- Det er en måte å gjøre kunder oppmerksom på at dette er ting som er satt i fokus både av folkevalgte og av det norske folk, svarer Langseth.

- På god og vondt

Veøy AS sitter med 51 prosent av aksjene i Veøy Møre AS. Langseth begrunner satsinga fra Veøy AS med blant annet at driften av det oppkjøpte selksapet var sammenfallende med Veøys aktivitet.

- Hva vil dette ha å si for Veøy AS?

- Det er både på godt og vondt, det. Det vil styrke Veøy fordi de vil dekke et område de ikke har dekt før, altså den sørlige delen av fylket.

- Og på vondt, sier du?

- Det får vi komme tilbake til seinere, svarer Langseth som ikke vil kommentere det ytterligere.

Veøy Møre AS er i drift fra og med mandag denne uka. Samlet vil mer enn 80 personer være med over i dette nye selskapet som er stasjonert i Vegsund.