Formannskapet sa tirsdag, med fem mot fire stemmer, ja til å inngå en intensjonsavtale med Læringsverkstedet om bygging av en ny barnehage på Storm-tomta. De borgerlige partiene utgjorde flertallet.

I vedtaket heter det at

  1. Kommunestyret godkjenner intensjonsavtale med Læringsverkstedet om bygging av ny barnehage på Storm-tomta som skal stå ferdig til neste barnehageår 1. august 2017

  2. Formannskapet gis fullmakt til godkjenning av endelig avtale(r) med Læringsverkstedet innenfor de rammer som framgår av dette saksframlegget

Mindretallet, Ap, SV og Sp, la fram et felles forslag til vedtak, som ble nedtemt: "Formannskapet er positive til å finne en permanent barnehagestruktur for Isfjorden, men en alternativ tomteplassering for Læringsverkstedet må utredes før endelig vedtak. En må også utrede totalbehovet for barnehageplasser på sikt, og fordelingen mellom offentlige og private plasser. Det er viktig å finne en løsning som gir et best mulig tilbud til en pris som ikke er høyere enn nødvendig."

Les også: Vil ha ny barnehage på Storm-tomta