Etter at det svenske godsselskapet Green Cargo tok over godsruta på Raumabanen etter Cargolink i slutten av mars, har de hatt flere havari og problem med å holde ruta.

– Vi er i bedring, forsikrer Green Cargos mann i Norge, Kjell Owrehagen.

Han forklarer startproblemene med at de diesellok som benyttes på Raumabanen, er blitt kjørt hardere enn det de har blitt gjort tidligere. Det hardkjøret har gjort sitt til at tekniske problem har dukket opp.

– Det er rett og slett teknisk sett noe hardere bruk på lokene. Det er tyngre tog og brattere stigning enn lokene har vært utsatt for før. De småfeilene som da dukker opp, luker vi ut, dag for dag, forklarer Owrehagen.

Han innrømmer at det fremdeles er en del usikkerhetsmomenter rundt den tekniske tilstanden på lokene, og at arbeidet med å sikre kvaliteten på alle lok, vil ta noen dager.

– Vi tar nå maskin for maskin og kjører de gjennom på verksted. Det er de ulike elektriske giverne på loket som viser seg å ha en svakhet. Etter hvert som alle lokene får sin overhaling, vil stabiliteten øke på banen, sier Owrehagen.

– Har dere fått mange klager fra kundene?

– Det har vi for så vidt ikke fått så mye av, siden vi har valgt å være ærlig og fortelle våre transportører som det er. Vi har anbefalt enkelte kunder at inntil at stabilitet er tilbake på banen, bør de finne alternative løsninger. Og så kan de heller komme tilbake med det volumet når vi kan garantere stabiliteten, sier Owrehagen.

– Så da er det vel litt tidlig og snakke om lønnsomheten?

– Ja, det er for tidlig. Vi kan si noe om det når lokene er i full drift igjen og vi er tilbake for fullt, lover Owrehagen.