Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) signerte fredag bompengekontrakt med Vegamot AS (tidligere Trøndelag bomvegselskap).

– Vi går nå fra om lag 60 bompengeinnkrevere i landet, til fem regionale innkrevere. Jeg skulle selvsagt helst ønske at vi ikke hadde bompenger i det hele tatt, men når vi først har det, så må systemet bli mer effektivt. Å gå ned til fem innkrevere, slik regjeringen har gått inn for nå, er et viktig skritt for å få ned kostnadene, sier statsråden.

Han forteller at det også kommer midler med prosjektet.

– Regjeringen gir en halv milliard til å få ned noe av bompengekostnadene for bilistene, sier han.

Vegamot blir innkrever i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Foreløpig har de ingen prosjekt her i fylket, da både Tresfjordbrua/Vågstrandstunnelen og Atlanterhavsvegen står utenfor ordningen.

– Driverne der får fullføre sine prosjekt, men vi skal stå for innkrevingen i fylket i framtida, sier styreleder i Vegamot AS, Tor Erik Jensen.