Halvparten av fylkesvegene holder ikke mål: Ingen ny asfaltering