Mer enn hver fjerde stortingspolitiker tar ikke gjenvalg

foto