Forsendelse søkk borte: – Alle spor stopper på terminalen