Huseier: – Vi ser oss ikke i stand til å holde dette bygget i tilfredsstillende stand lenger

foto