– Vi må finne ut av hva vi skal ha av aktiviteter som gjør at folk vil komme hit

foto