UP med ny storfangst langs E136 – så mange ble tatt