Faller stort fra i fjor – men fortsatt best i Romsdal