Siste: Klokka 1630 melder Hovedredningssentralen at redningsmannskaper returnerer.

Snøskredet gikk fredag ettermiddag ved 15-tiden fra Steinberget i Isfjorden.

Redningshelikopter ble rekvirert fra Florø. Det var en stund uklart om noen var tatt i skredet.

Mannskaper fra Rauma lensmannskonter, Rauma brannvesen, ambulansepersonell og Røde Kors ble rekvirert.

Skredet gikk fra Steinberget nedover mot Kavliheia og stoppet i området tregrensa. Det ble observert skispor inn i raset, og en stund var det uklart om det var spor ut av skredet.

Det var ikke observasjoner av personer i området rundt skredet.

Skredet var 2-300 meter langt og 1-200 meter bredt.

Klokka 16.13 melder Hovedredningssentralen at redningshelikopteret er framme.

Klokka 16.20 opplyser politiet som er på plass i Isfjorden at Røde Kors har en patrulje inne i rasområdet nå. De kan følge skisporene både inn og ut – og de antar at det ikke er folk i skredet. Redningshelikopteret er på plass og vil bruke varmesøkende kamera for å se om noen er tatt.

PS: Det er meldt om snøskred også i Gjemnes. Her er Twitter-meldingen: