På nettstedet finn.no ligger det akkurat nå 50 eneboliger og 26 leiligheter ute for salg i Rauma. I tillegg kommer andre boligaltnernativer.

– Det er nok korrekt å beskrive situasjonen i Rauma som kjøpers marked, sier eiendomsmekler Tore Magerøy hos Møre Eiendomsmegling.

Han beskriver markedet som tregt, men mener at det ikke er spesielt for Rauma.

– Vi ser det samme i de andre Romsdalskommunene. Aukra, Vestnes og Molde opplever litt av det samme, mener Magerøy.

Isfjorden

– Akkurat nå er det spesielt mange eneboliger for salg i Isfjorden. Beliggenheten har generelt stor og ofte avgjørende betydning for hvor lett det er å selge et hus eller en bolig.

– Nye, innflyttingsklare boliger går fortest unna. Ellers er mitt inntrykk at hus som har en svært lav pris og trenger total renovering er lettere å selge enn hus som har en høyere pris men trenger å moderniseres, sier Magerøy.

Kollega Nancy Folkestad Pedersen hos konkurrenten EiendomsMegler1 bekrefter de samme observasjonene. Hun hevder å ha opp mot 80 prosent av boligsalgsmarkedet i Rauma og har dermed inngående innsikt i både tilbud og etterspørsel.

Inntrykk

– Mitt inntrykk er at boliger som er klar for innflytting går ganske raskt unna, mens salget av oppussingsobjekter går noe tregere, sier Folkestad.

Hun mener at markedet er preget av svingninger, og forventer at etterspørselen vil ta seg opp utover høsten. Akkurat nå er det Isfjorden som har flest boliger ute for salg, og det er også der mange potensielle kjøpere retter sitt fokus.

– Men også det skifter. I en periode kan det være Isfjorden, og så kan det være Åndalsnes hvor det skjer mest, sier Nancy Folkestad Pedersen.

Sammenlikning

Tabellen til høyre viser en sammenlikning mellom Rauma, Vestnes og Molde for gjennomsnittlige salgspriser, kvadratmeterpriser og tida det tar å selge eneboliger og leiligheter.

Oversikten viser at Rauma har de laveste boligprisene av de tre kommunene, vesentlig lavere enn Molde, men også under snittet for den mer sammenliknbare nabokommunen Vestnes.

Eneboliger i Rauma koster gjennomsnittlig 343.000 kroner mindre enn i Vestnes, og 2 millioner kroner mindre enn i Molde.

Tidsbruken for salgsprosessen er noenlunde lik for de tre kommunene. Men for salg av leiligheter kan det se ut til at Rauma er tydelig tregere enn Vestnes og Molde.

Boligmekler Nancy Folkestad Pedersen tror at aktiviteten i boligmarkedet vil ta seg opp utover høsten. Foto: Ellinor Rørvik Lothe