Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) og leder av samferdselsutvalget Kristin Sørheim (Sp) representerer Møre og Romsdal i møtet med Transportkomiteen på Stortinget. Når komiteen behandler Nasjonal transportplan (NTP) tirsdag ettermiddag, får de fire minutt på å komme med innspill.

– Fylkesordføreren og jeg skal prøve å få inn Veblungsnes og Hjelviktunnelen i NTP, sier Kristin Sørheim til Åndalsnes Avis.

Kostnad: 150 mill.

Ny veg forbi Veblungsnes er kostnadsregnet til 150 millioner kroner.

– Vi mener at det kan løses med bompenger og kanskje noen spleisemidler; tettstedsmidler og vedlikehold- og programområdemidler, som brukes til trafikksikkerhetstiltak og mindre utbygginger, sier Sørheim.

Hun sier det er viktig å få prosjektene omtalt i NTP, slik at Statens vegvesen kan starte planleggingsarbeidet.

Tror det kan gå

– Har du tro på at dere får prosjektet inn i NTP?

– Ja, jeg har det. Jeg tror at det skal være mulig, for det har ingen budsjettmessige konsekvenser. Det er et fryktelig ønsket prosjekt fra Rauma kommune. Når vi ikke trygler om økte statsmidler, så bør det kunne gå an å få en enstemmig komité til å gå inn for det, tror hun.

Under høringen i Transportkomiteen får alle fylkeskommuner muligheter til å møte med prosjekt som de ikke fått gjennomslag for i NTP.

Setter pris på jobben

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad (H) setter pris på at Sørheim og Aasen «trykker på» for utbedringer på E136:

– Veblungsnes sto litt omtalt i NTP, men det lå ikke inne midler. Ønsket om utbedring er i tråd med vedtak både i kommunen og fylkeskommunen. Det er veldig bra at de følger opp vedtakene, sier Hustad.