Og ifølge forslaget fra politimester Ingar Bøen skal Vestnes og Rauma lensmannsdistrikt sortere inn under Sunnmøre. I dag er Rauma en del av Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Politimesteren i Møre og Romsdal har i formiddag lagt fram sitt forslag til tjenestestruktur. Forslaget skal nå ut på høring til kommunene.

Politimesteren mener det i Møre og Romsdal må ligge lensmannskontor i Vanylven, Ulstein/Herøy, Volda og Ørsta, Haram, Sykkylven, Vestnes, Rauma, Eide/Fræna,  Sunndal, Aure og Surnadal.

Ifølge Bøen skal "tjenesteenhetslederen ha kontorsted ved tjenestestedene Sunndal, Kristiansund, Molde, Rauma, Ålesund, Haram, Ørsta og Ulstein/Myrvåg. Det er på nåværende tidspunkt ikke tatt stilling til hvor tjenesteenhetslederen i Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt skal være plassert."

Hans forslag er som følger:

Møre og Romsdal politidistrikt deles inn i

 • 2 geografiske driftsenheter: Nordmøre og Romsdal som det ene, og Sunnmøre som det andre.

 • 9 tjenesteenheter (lensmannsdistrikt/politistasjonsdistrikt)

 • 14 tjenestesteder (11 lensmannskontor/3 politistasjoner)

 • 3 politiposter (ved flyplassene i Kristiansund, Molde og Ålesund)

De ni tjenesteenhetene er som følger:

 • Smøla lensmannsdistrikt, Aure lensmannsdistrikt, Halsa lensmannsdistrikt, Surnadal og Rindal lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Nordre Nordmøre lensmannsdistrikt

 • Tingvoll lensmannsdistrikt, Sunndal lensmannsdistrikt og Nesset lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Indre Nordmøre lensmannsdistrikt

 • Averøy lensmannsdistrikt, Kristiansund politistasjonsdistrikt og Gjemnes lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Kristiansund politistasjonsdistrikt

 • Fræna lensmannsdistrikt, Eide lensmannsdistrikt, Sund lensmannsdistrikt og Molde politistasjonsdistrikt slås sammen under navnet Molde politistasjonsdistrikt. Sandøy kommune som i dag er en del av Sund lensmannsdistrikt, overføres til nye Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt

 • Rauma lensmannsdistrikt og Vestnes lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Vestnes og Rauma lensmannsdistrikt

 • Haram lensmannsdistrikt og Ørskog lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Sandøy kommune og Norddal kommune inngår i det nye lensmannsdistriktet

 • Ålesund politistasjonsdistrikt, Giske lensmannsdistrikt og Sula lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Ålesund politistasjonsdistrikt

 • Stranda og Norddal lensmannsdistrikt, Sykkylven lensmannsdistrikt, Volda og Ørsta lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt.

 • Vanylven lensmannsdistrikt, Ulstein og Hareid lensmannsdistrikt og Herøy og Sande lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Ytre Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt

"Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende kriminaliteten, og samtidig levere en god polititjeneste der folk bor", skriver politimesteren om formålet med endringen.

Avslutningsvis skriver politimesteren:

"Oppgaven som Møre og Romsdal politidistriktet står overfor løses ikke gjennom struktur og organisering alene. En bedre organisering og en større mulighet til å innrette virksomheten hensiktsmessig vil derimot legge til rette for å utvikle nødvendig kompetanse, etablere effektive prosesser, god styring og skape kvalitet i oppgaveløsningen.

Endringer som følge av Nærpolitireformen må ses i sammenheng med og tilpasses hverandre for å oppnå ønskede gevinster. Dette vil måtte ta noe tid, blant annet for å foreta nødvendige teknologiske tilpasninger. Utviklingsarbeidet må følges nøye og evalueres fortløpende. Strukturen skal evalueres nærmere etter to og etter fire år i tråd med føringer gitt av Stortinget."

Ei arbeidsgruppe i politiet foreslo å slå sammen lensmannskontorene i Rauma og Vestnes og legge dette til Åndalsnes.