Vi har stilt følgende spørsmål på mail til rådmann Oddbjørn Vassli:

1.  Hvorfor sier rådmannen nei til å lyse ut en stilling som er en lovpålagt stilling?

"Gjennom hele 2016 gjennomfører vi et nedtrekk i kommunens kostnader på 20 mill. kroner  og et tilsvarende antall stillinger. For å sikre at vi klarer å komme i land med et positivt regnskapsresultat i 2016 praktisere vi en streng stillingsstopp. Det vil si at stillinger holdes ubesatt til vi er sikker på at vi klarer regnskapsresultatet for 2016. De stillinger vi slipper gjennom er stillinger som vurderes helt nødvendig for å få tjenestene til å gå rundt eller som er knyttet til funksjoner for å sikre liv og helse."

2. Er det andre lovpålagte stillinger som nå bli stilt i vakanse fordi rådmannen ikke finner penger ?

"Nå er det ikke så mange navngitte stillinger kommunen er pålagt å ha lenger, så av denne kategorien er biblioteksjefstillingen den eneste."

3. Hvilke konsekvenser kan det få, sett med rådmannens øyne, at Rauma kommune på denne måten bryter loven?

"Om det blir et tidsrom på noen måneder mellom at nåværende biblioteksjef slutter og ny tiltrer, ser jeg ikke på som noe stort problem i den større sammenhengen. Biblioteket vil være åpent som vanlig i denne perioden fordi øvrige medarbeidere i Kultur mobiliserer og står på ekstra. Men selvsagt skal vi ha ny biblioteksjef straks vi ser økonomiske muligheter til å gjøre en fast tilsetting. Rauma har et kjempeflott bibliotek i Kulturhuset med høyt utlån og mye besøk – ikke minst etter at det er innført sjølbetjening med sterkt utvida åpningstid. Biblioteket skal utvikles videre til å bli et aktivt, synlig og integrert tilbud i Kulturhuset. Og da trenger vi en fagutdanna bibliotekar som brenner for en slik utfordring."