Hustad havnet midt opp i kaoset ved ferjekaia på Åfarnes søndag, og var en av bilistene som møtte bussen i motgående kjørefelt, da denne forsøkte å ta seg forbi køen som dannet seg bakover på fylkesveg 64, og fram til ferjeleiet.

- Det vi er vitne til nå er at perioden hvor det er behov for ekstra ferje blir lengre, og vi må jobbe for å få til to ferjer hele året, fra og med neste år. Dette er for så vidt noe vi har jobbet for lenge.

- Javel?

Manglende kapasitet i ferjetilbudet på strekninga Åfarnes-Sølsnes gjorde at det dannet seg kø fra kaiområdet og bakover på fylkesvegen, helt inn i 80-sona. Her forsøkte en buss å ta seg forbi, men møtte køren av biler som kjørte av ferja. Foto: Svein Ingar Hovde

- Jeg kunne ønske at det var slik at vi bare kunne bestille en ekstra ferje. Men det kan vi ikke. Det er fylkestinget som bestemmer hvordan ferjetilbudet skal være, gjennom sine budsjettvedtak. Dessverre er det få som snakker Raumas sak på denne arenaen. Men det er politisk trykk fra Rauma som har sørget for to ferjer om sommeren, sier Hustad.

Hastemøte med Vegvesenet

Nå har han bedt om å få møte de ansvarlige og møtet vil trolig komme i stand i løpet av få dager.

Hustad er forøvrig ikke den eneste som har bedt om møte i sakens anledning. Komersiell leder i Fjord 1, Tor Kristoffersen, bekrefter overfor Åndalsens Avis at selskapet har bedt om et hastemøte med Statens vegvesen, som er oppdragsgiveren for ferjetrafikken på strekninga.