Tillitsvalgte i elleve av tolv politidistrikt melder om kriselignende tilstander. De viser til at grove overgrepssaker liggende og et skyhøyt arbeidspress.

Av de tolv distriktene, som ble laget etter nærpolitireformen ble satt i verk, varsler tillitsvalgte i elleve distrikter om lav bemanning og saker som blir liggende, ofte volds- og overgrepssaker, i en kartlegging utført av NRK.

– Vi har grove voldssaker fra 2016 som ikke er ferdig oppklart. Vi hadde en periode en kø på nesten ti stykker som ventet på å få anmeldt voldtekter, forteller Øyvind Sund, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Møre og Romsdal til kanalen.

Det er kun tillitsvalgte i Troms politidistrikt som ikke har varslet om problemer.

Justis- og beredskapsdepartementet ville ikke stille til intervju med NRK, men har svart på epost.

– Nærpolitireformen er omfattende, og det er naturlig at gjennomføringen av reformen også byr på noen utfordringer. Regjeringen tar dette på største alvor, men vi er overbevist om at reformen er nødvendig for at politiet skal kunne løse samfunnsoppdraget og møte de kriminalitetsutfordringene vi står overfor, sier statssekretær Knut Morten Johansen (Frp).