Statens vegvesen skriver i en pressemelding at fylkestinget har bevilget 136 mill. kr til asfaltering av fylkesveger i Møre og Romsdal i år. I tillegg er det bevilget 46 mill. kroner til asfaltering av riksvegene i fylket i år.

Her kan du se kartet hvor det denne sommeren blir lagt ny asfalt.

I Rauma er det tre strekninger som får ny asfalt - til sammen 10.356 meter:

  1. FV64: 1.470 meter fra Vikanøstunnelen til Torvika

  2. E136: 2.476 meter, fra Raumasenteret til Innfjordtunnelen

  3. E136: 6.410 meter i Innfjordtunnelen

- Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. - Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Vi gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.