Målet er å fjerne smittsom skrantesjuke fra norsk jord.

– La det være sagt at dette ikke er den hyggeligste jobben å få, men når Statens naturoppsyn får oppdraget, er det en del av jobben vår og vi må gjøre vårt for å nå målet, sier Rødstøl til Rbnett.

Det tas i bruk helikopter og etter hvert snøskuter i den statlige jakta i Nordfjella, som starter tirsdag. Regjeringen har satt av 100 millioner kroner til formålet.

– Vi synes jo det er et trist oppdrag. Men det må til hvis man skal ha en sjanse til å bli kvitt sjukdommen, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NTB.

Til sammen skal 30 personer jobbe med nedslaktingen. De går i en skiftordning hvor ti personer til enhver tid er ute på jakt. Innen mai neste år håper man at alle dyrene er drept.

– Tidsaspektet er blitt vurdert som veldig viktig. Det er en dramatisk og vemodig handling å skulle felle alle dyrene, men det er noe langt større som står på spill, sier Knutsen.

Tar prøver av dyrene

Det var 2.200 villrein i Nordfjella da årets ordinære jaktsesong startet i august. Dermed utgjorde de om lag ti prosent av den norske villreinstammen. Det ble felt 700 dyr i løpet av jakta, og det gjenstår 1.500.

Folkene som skal jobbe med nedslaktingen er alle ansatt i Statens naturoppsyn, enten fast eller for dette prosjektet.

– I starten vil mannskapet bli fløyet ut med helikopter. De vil gå til fots og eventuelt på ski der det måtte være mulig. Dyrene de feller blir fløyet ut med helikopter. Etter hvert som det blir tilstrekkelige snøforhold går vi over til å bruke snøskuter, sier Knutsen.

Dyrene fraktes hele til en prøvetakingsstasjon som blir satt opp for anledningen. Såframt været tillater det, vil jakten pågå sju dager i uka fram til en pause rundt juletider.

Nedslaktingen er besluttet av Mattilsynet og har støtte fra regjeringa. Men ikke alle synes det er en god idé.

Ordførere i flere kommuner i Sogn og Fjordane og Buskerud har bedt landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om å revurdere planene. Oppfordringen blir trolig ikke tatt til følge, men mandag møter ministeren ordførerne fra kommunene som grenser til Nordfjella for å diskutere saka.

– Tema for møtet er status og arbeidet framover, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Miljøaktivist Kurt Oddekalv har også stilt seg kritisk til jakta. Han sier til NRK at han planlegger å reise til Lærdal for å aksjonere og at myndighetene kan vente seg betydelig motstand de neste ukene og månedene.

– La naturen ordne opp i dette uten at mennesker skal inn med gevær. Det er et overgrep mot befolkningen i Lærdal. Jeg tror vi skal finne en regel vi klarer å stoppe dem med, sier han.

Alle dyrene som slaktes vil bli sendt inn til prøvetaking. Her obduserer viltpatolog Turid Vikøren på Veterinærinstituttet et reinsdyr skutt på Nordfjella i mai i år. Foto: Tore Meek / NTB scanpix