§ 10 i «Forskrift om hold av storfe» understreker at storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret.

Jan Petter Valde i Mattilsynet forteller at det er gjennomført en egen kampanje tidligere i sommer for å sikre at bøndene følger opp.

– Vi hadde en runde der mange bruk med båsfjøs fikk besøk mens resten har fått tilsendt materiale før årets beitesesong, sier Valde.

– Vi informerte og var tydelige på forskriftens innhold. Men jeg understreker at dette var tilsyn der fokuset var på informasjon. Ingen direkte pålegg blei gjort. Kravet om at dyra skal ut gjelder uten unntak for storfe som er oppstallet i såkalte båsfjøs. Dyr i løsdriftsfjøs der egnet beite ikke er tilgjengelig og som er bygd før 1. januar 2014, skal i stedet ha tilgang til egnet luftegård. Dyreeiere har ansvar for at dyr på beite har det bra. De skal ha daglig tilsyn samt til enhver tid ha tilgang på friskt vann.

Definisjonen av «sommerhalvår» kan strekke seg fra midten av april til midten av oktober, og det sies ingenting om når i løpet av dette halvåret mosjonen skal foregå.

Det er fullt mulig å ha kyrne ute tidlig eller seint i perioden dersom dyrevelferden ellers er ivaretatt.