Blikra: – Mannen er fortsatt det høgrisikoobjektet i Norge som er vanskeligst å forstå

foto