Kaia ble rasert av Dagmar – nå blir den bygd opp igjen