Fått lokale ambassadører: – Et høydepunkt på veien