Mange tatt: 1 anmeldt og 9 sjåfører fikk bruksforbud