Jentegjengen i «Blæsted» har i 1,5 år jobbet mye på dugnad for å samle inn penger til russetiden. På taket fra venstre: Hedvig Åfløy Ulvestad, Emma Torsen Wadsten, Veslemøy Gjelsvik, Elise Gabrielsen Heinåli, Åsne Marie Walbye Søhagen og Kristina Hjelden. Nede fra venstre: Patricia Garcia Sætre, Liv Jessica Nygård Heen, Iselin Amundsen og Thea Oldervik Gyldenskog. Marija Lazic var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Katrine Silseth Naas

Startet forberedelsene tidlig: – Har ikke betalt noe selv

Start tidlig med å få oversikt. Det er oppfordringen fra gjengen i «Blæsted» til fremtidens russ.