Ansvaret skjøvet over på kommunen: – Viktig å få det undersøkt