Kjøpte bygårdene for 10–15 år siden – nå vil han selge alt

foto