Et nasjonalt sikkerhetsproblem – vil opprette egen enhet