I interpellasjonen Gudrun Herje Langseth kommer til å legge fram i tirsdagens kommunestyremøte står det at hun ønsker at rådmannen legger fram ei sak som går på å bruke bygdeutviklingsmidlene til å dekke bompenger for vågstrendingene, når de kjører innad i egen kommune. Hun ønsker å vekke til live igjen bygdeutviklingsmidler hun mener er skubbet til side på grunn av dårlig økonomi.

– Bygdeutviklingsmidlene smuldrer bort. Det er blitt sagt at en heller kan søke Kraftfondet, men det synes jeg ikke blir riktig med tanke på at det i samfunnsplanen står at det skal jobbes med bygdeutviklingsplaner. Blant annet står det at det skal opprettes en egen ordning for utvikling av infrastruktur i egne bygder. Kraftfondet har egne og andre retningslinjer, sier kommunestyrerepresentanten for Sp.

– Fond det kan søkes til

Hun ser for seg at det kan opprettes et fond, som folk kan søke på.

– Hvis bygdeutviklingsmidlene ble satt til side på grunn av dårlig økonomi, har vi penger til dette da?

– Det ser ut til at vi har penger til det vi virkelig vil. Og her er det ikke snakk om mange millioner. Det kommer hele tida saker på bordet som ikke er budsjettert, men som vedtas likevel, svare hun.

– Hvorfor ønsker du dette?

– Fordi jeg mener det er urettferdig at vågstrendingene blir belemret med en avgift i egen kommune, som ingen andre har.

– Har det noe med Vågstrandas søknad om å bli en del av Vestnes?

– Nei, overhodet ikke. Dette handler kort og godt om bygdeutvikling. Jeg ønsket ar rådmannen tar dette opp som ei sak. To tredeler av Raumas befolkning bor utenfor Åndalsnes, derfor er dette viktig, fortsetter Langseth.

– Har bygdeutviklingsmidlene retningslinjer, og er de forenelig med ditt forslag?

– Det var retningslinjer, men som det sies ofte så står et vedtak bare til neste vedtak, svarer Langseth som også nevner at det tidligere var forferdelig vanskelig å tilfredsstille disse retningslinjene.

– Derfor er det ikke delt ut så mye midler som det kunne vært, sier hun.

Ordfører Lars Olav Hustad (H) sier han ikke har tatt stilling til om han vil gå inn for realitetsbehandling av interpellasjonen eller ikke, ennå. Han peker på at kommunestyret ikke har avstatt midler i 2017, og at et slikt formål ikke kommer under kriteriene for bygdeutviklingsmidler.

- Ut over det har jeg forståelse for ønsket, sier han.

Legger fram: Gudrun Herje Langseth (Sp). Foto: Stine Vandevjen Olsen