Dette sa geolog Lars Harald Blikra fra Åknes Tafjord Beredskap, da Fylkesmannen arrangerte evalueringsmøte om situaasjonen under Mannen, som startet i oktober i fjor.

- Det var mye styr. Til og med Vårherre var innkalt, sa Blikra, og viste bilder av overvåkningsutstyret som nå er montert på "Veslemannen". Dette er navnet som det ustabile fjellpartiet ved Mannen, ovenfor Lyngheim i Romsdalen, nå har fått.

Det er to strekkstag og to geofoner som er motert på strategiske steder, som nå gjør at målingene er så sikre at jernbanen kunne åpnes igjen og de evakuerte kunne flytte tilbake. Enn  så lenge.

Ny evakuering til våren?

Ga ros. Kari Øverlid er regionsjef for NVE Region Midt. Hun fortalte at NVE nå har overtatt Åknes Tafjord Beredskap, og ga særlig stor honnør til Rauma kommune og de evakuerte for måten Mannen-situasjonen ble taklet. Foto: Anders Hagen

Fjellpartiet beveger seg fortsatt, men bevegelsen ligger på 2 millimeter i uka, og slik har det vært mer eller mindre konstant siden 3. desember i fjor. Dette er fortsatt nesten tre ganger så fort som det store fjellmassivet Mannen, som har vært overvåket i flere år, og som har beveget seg rundt 40 millimeter i året - antakelig i en mannsalder eller to. Det var overvåkinga av fjellmassivet, samt litt tilfeldigheter at man ble obs på det som skjedde på Veslemannen.

Men geologen venter at når plussgradene er tilbake i fjellet til våren så vil Veslemannen skyte fart, og ingen bør bli overrasket over at jernbanen stenges igjen, og at beboerne på nytt må evakueres.

- Har egne rutiner

- Da vi stengte jernbanen fikk det naturligvis store konsekvenser, særlig for vår godstransportør. Men vi må forholde oss til geolog og politi i slike spesielle situasjoner, og vi takker for de faglige vurderingene.

- Grunnen til at det gikk litt tid fra stenginga ble ophevet til det gikk tog er at vi gjør vår egen risikoanalyse og har rutiner på at vi skal sjekke at sporet er i orden. Jeg er veldig spent på hva som skjer framover, innrømmet Jernbaneverkets mann på møtet, Bård Rognlid.

- Brukte 1473 timer

Jan Birger Kavli fra Sivilforsvaret kalte inn mannskaper først og fremst fra FIG Rauma, men brukte også folk fra fem andre FIG-områder i fylket, for å løse oppdraget fra politimesteren med vakthold under Mannen. - Både våre mannskaper og deres arbeidsgivere var positivt innstilt, og vi hadde enda mye å gå på om det hadde blitt nødvendig, sa Kavli. Foto: Anders A. Hagen

25. oktober fikk vi en anmodning fra politiet om å bistå med evakuering av sauer. Den 27. oktober fikk vi anmodning om å drive vakthold i området. I alt 69 personer fra oss var involvert og vi brukte i alt 1473 timer på oppdraget, fortalte Jan Birger Kavli fra Sivilforsvaret.

Lensmann i Rauma, Andreas Hustad var blant de mange som syntes kjøret fra media var i overkant.

- Det var direktesendinger hele tida, og vi hadde strengt tatt ikke så mye nytt å melde for hver gang, etter at beboerne var evakuert og jernbanen stengt, sa lensmannen til Åndalsnes Avis.

Men han legger til at han synes det alt i alt gikk bra, og at det ble tid til å tenke mellom "slagene".

- Banal konklusjon

Fylkesmannen fulgte situasjonen fra sidelinja.

- Vi var fornøyd med det vi så, men i ettertid ser vi at vi kanskje kunne vært hakket tettere på kommunal kriseledelse.

- Det er kanskje en banal konklusjon, med dette er slikt som skjer, sa Fylkesmannens representant.