foto
Slik blir fjordstasjonen: Her er de siste tegningene for hvordan fjordstasjonen blir. Det er åpent på bakkeplan. Planlegges kafé. Tegning: Jensen & Skodvin Arkitekter AS Foto: Jensen & Skodvin Arkitekter AS

I februar starter anleggsarbeidet i sentrum