Spørreundersøkelsen er politisk bestilt av partiene V, H, KrF, Frp og uavhengig. Det er spørsmålet om skolestruktur som er bakgrunnen for undersøkelsen som kommunen har fått Respons Analyse, en ekstern aktør, til å lage.

– Mange reagerer

– Vi sender nå et skriv til kommunestyret fordi vi har fått mange reaksjoner fra medlemmer om denne spørreundersøkelsen, forteller hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Rauma, Trond Bakke.

Han sier det er først og fremst medlemmer på skolene på Åfarnes og i Måndalen, som reagerer.

– De reagerer på spørsmålsstillingen og hva de blir spurt om, forteller Bakke og gir eksempler:

– Lærere på en skole blir bedt om å svare på spørsmål om blant annet forhold, tilbud og kompetanse på to andre ungdomsskoler. Beskjeden jeg får, er at om de kunne gått videre i undersøkelsen uten å svare, så hadde de gjort det. Det har vært en del frustrasjon rundt det at de må svare og at svaralternativene er slik at man må ta stilling. Noen ser heller ikke noen grunn til at de skal svare på disse spørsmålene.

– Hva gjør lærerne? Svarer de på undersøkelsen?

– Noen velger å gå ut, og lar dermed være å svare på hele undersøkelsen. Mens andre avgir tilfeldige svar for å komme videre.

– Finnes det ikke åpne kommentarfelt i undersøkelsen der man kan skrive inn det man mener?

– Jeg har ikke sett undersøkelsen i sin helhet, men jeg tror det er et kommentarfelt helt til slutt, svarer Bakke som uansett stiller spørsmål ved relevansen til noen spørsmål.

– Vi i Utdanningsforbundet tar ikke stilling til bestillingen, men når vi ser på formålet med undersøkelsen, som er å få mer informasjon som bakgrunn til spørsmålet om sammenslåing av ungdomsskolene, så stiller vi spørsmål om noen av spørsmålenes relevans.

Vil ta det opp med rådmannen

Bakke sier brevet de har sendt kommunestyret om dette, også er sendt rådmannen.

– Jeg vil også ta dette opp med henne i det faste møtet vi har, sier han.

I brevet til kommunestyret, stiller Utdanningsforbundet også spørsmålet ved hvordan anonymitet ivaretas.

– De stiller medlemmene våre spørsmål om kjønn, alder, bosted og hvilket trinn de jobber på. Det blir ikke veldig anonymt.

Elevene får ikke svart nå

Også elever skal svare på undersøkelsen. For Åfarnes skole ble tida før sommerferien for knapp til å få det til. Siste skoledag er fredag 22. juni.

– Vi får ikke gjennomført undersøkelsen med elevene, ikke nå før sommerferien, forteller rektor ved Åfarnes oppvekstsenter, Idunn Frøyshov Pharo.

Hun forteller at før de kan gjennomføre en spørreundersøkelse med elevene i skoletida, må det hentes inn samtykke fra foresatte.

– Det er vanlig rutine at vi må ha et slikt samtykke. Det arbeidet er påbegynt, – det er sendt ut en forespørsel til foresatte, forteller hun videre og legger til:

– Generelt, ved spørreundersøkelser, så vektlegger vi at elevene er forberedt. Vi opplever at vi ofte må gå igjennom begrep og spørsmål, og at undersøkelsen kan preges av det. Undersøkelsen er sendt ut denne uka, så det ble knapt med tid også til det.

Men rektoren legger opp til at den gjennomføres.

– Men hvis det ikke er en annen måte å gjøre det på, så blir neste mulighet ikke før elevene er tilbake etter sommerferien.

Får resultatet fra rådmannen

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, sier han ikke kjenner til spørsmålene i undersøkelsen.

– Politikerne har bestilt en undersøkelse, og så er det rådmannen som har bestilt undersøkelsen med en ekstern aktør. Det står det også i det politiske vedtaket at hun skal gjøre. Rådmannen skal legge resultatet fram for formannskap og kommunestyre, sier han.

Rauma kommune sender nå ut en spørreundersøkelse til alle lærere, elever og foresatte ved skolene på Åfarnes, i Måndalen, Innfjorden og Vågstranda. Foto: Skjerdump fra undersøkelsen