Prosjektgruppa som ser på muligheten for å etablere et nettverk av guidetjenester i Romsdalen reiste for et par uker siden til Svalbard for å få inspirasjon.

I prosjektet, som er finansiert av Innovasjon Norge, er det lagt opp til at man skal på en inspirasjonstur.

– Vi ser opp til Svalbard som reiselivsdestinasjon, og vi fikk møte en rekke aktører som vi kan lære noe av. De er utrolig flinke til å gjøre opplevelsene tilgjengelige for gjestene, sier prosjektleder Ida Siem.

Hun forteller om to innholdsrike døgn på Svalbard, med mange møter og gode diskusjoner.

– Vi fikk også aktørene der til å sette på seg Romsdalsbrillene, og komme med innspill til hva vi kan gjøre her, sier hun.

– Positive aktører

Hvis guidenettverket blir etablert, ønsker prosjektgruppa å samle aktørene i et kontor i Tindesenteret, og også ha felles nettsider.

– Vi har mye å gå på når det gjelder å gjøre opplevelsene mer salgbare og book-bare. Per i dag er det ikke spesielt oversiktlig å være på søken etter guida naturopplevelser her i regionen, sier Siem.

Siem har snakket med nesten alle de aktuelle aktørene i regionen, og så langt er alle positive til å samles i et nettverk.

– Jeg tror alle ser nytten av dette, sier hun.

Nettverket har som mål å resultere i et fysisk treffpunkt i Tindesenteret. – Da vil vi bli mer synlige, og det vil bli lettere å booke oss, sier Siem. Foto: Privat