Møre og Romsdal fylkeskommune har oppretta ei ordning med utdeling av kunstnarstipend. Ordninga har ei årleg økonomisk ramme på kr 400.000. Alle kunstartar er inkludert i ordninga.

Søknadsfrist: måndag 1.juni

Det overordna målet for ordninga er å bidra til å fremje profesjonell kunstfagleg aktivitet av høg kvalitet hos kunstnarar som bur og arbeider i fylket. Stipenda blir tildelt av kulturutvalet etter innstilling frå fylkeskultursjefen.

Les mer om søknadsskjema etc her