Gutten var tiltalt for tre brudd på vegtrafikkloven og for ett brudd på legemiddelloven, og han ble dømt på alle punkt.

Det var i fjor sommer at gutten kjørte bil påvirket av alkohol, og han hadde også brukt hasj i forkant av kjøreturen.

Han kjørte i vesentlig høyere hastighet enn 50 kilometer i timen, som var fartsgrensen på stedet og han var ikke tilstrekkelig aktpågivende og varsom.

Kjøreturen endte i en alvorlig ulykke.

Mistet kontrollen

Gutten hadde kun hatt førerkortet i tre uker, da han satte seg bak rattet etter et vorspiel.

Etter kort tid mistet han kontrollen på bilen, og havnet utenfor vegen.

«Etter ca. 16 meter langs grøften støtte bilen inn i en avkjørsel (...) Bilen ble kastet inn igjen på vegbanen, før den på nytt havnet utenfor grøften på høyre side av vegbanen, og kolliderte med et tregjerde.»

Ferden fortsatte i grøften til bilen traff en ny avkjørsel.

«Sammenstøtet ble meget hardt, noe som medførte at bilen ble kastet rundt flere ganger», heter det i dommen.

Føreren ble funnet 11 meter fra bilen, etter å ha blitt kastet ut av den.

Nektet straffskyld

Gutten ble hardt skadd i ulykka, og bilen ble totalskadd.

Tiltalte nektet straffskyld i Romsdal tingrett. Han forklarte for retten at han ikke husker noe fra ulykken og tiden før, men at han vanskelig kan tenke seg at han var fører av bilen, fordi det ikke er i samsvar med hans holdninger.

Videre forklarte gutten at det var mange ungdommer på samme sted den kvelden, og at det var mange potensielle bilførere der. Forsvareren anførte at retten ikke kan se bort fra at en annen kjørte bilen. Retten var uenig. De mente vitneutsagn og andre bevis gjør det overveiende sannsynlig at gutten var fører av bilen.

Rundt tre timer etter kjøringen hadde gutten en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,7 promille.

Gutten er ikke tidligere straffedømt.

Han ble i tingretten dømt til fengsel i 30 dager og en bot på 5.000 kroner. Han ble i tillegg framdømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i tre år.