Ifølge ei pressemelding fra Nasjonalforeningen for folkehelsen går Demensprisen for 2014 til en «hverdagshelt».Det heter videre:

«Prisvinneren kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling. Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke framviser nytenking og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sjukeheimsavdeling tilrettelagt for personer med demens.

Årets demenspris går til en omsorgsperson som er opptatt av at andre skal ha det bra. Årets prisvinner er motiverende, setter pris på nærhet og ærlighet, og er genuint opptatt av å skape mestringssituasjoner for personer med demenssykdom. Årets prisvinner har bidratt sterkt med å stå fram og fortelle om sjukdommen sin, og hvordan det er å leve med den, både i media (tv og avis), generelt i Trondheim kommune og på Lavollen. I forbindelse med tv-aksjonen bidro årets prisvinner med foredrag både i byaksjonskomiteen og ved flere andre arrangement. Han holdt tale da Lavollen offisielt ble åpnet, og er uten tvil et forbilde i forhold til å stå fram med demenssykdom. Dette har skapt grobunn for åpenhet, trygghet og økt livskvalitet.

Årets prisvinner tok også initiativ til «En forestilling om demens». Han var også med i prosjektgruppa og redigering av «En film om demens» hvor han ga mye av seg selv da han lot seg filme og åpent fortelle om livet sitt med demenssykdom. Årets prisvinner er et raust medmenneske, og det er derfor en glede at Nasjonalforeningen for folkehelsen i Sør-Trøndelag tildeler demensprisen 2014 til Svein Ola Åndal».

Les med på nettstedet fosna-folket.no