Sjåføren som kjørte en turistbuss utenfor vegen i Valldal i slutten av juli i fjor, satt i varetekt tre ganger så lenge som straffen han ble dømt til. Men han får ingen erstatning. Det skriver TV2.

Mannen ble i ble i oktober 2016 frifunnet for uaktsomt drap, men ble dømt til fengsel i 30 dager for å ha kjørt uforsiktig.

En mannlig passasjer omkom og 14 ble skadd i ulykka, som skjedde på fylkesvei 63 ved Grønning. Mannen satt 94 dager i varetekt.

Krevde erstatning

Mannen krevde 57.000 kroner i erstatning etter uberettiget straffeforfølging og oppreisning for å ha sittet lenger inne enn dommen.

Sjåførens forsvarer, Erling Flisnes, mente at hans klient aldri burde vært satt i fengsel.

– Jeg synes det er uakseptabelt, og derfor har vi søkt erstatning. Det sier seg selv når han sitter inne i 90 dager, også får han 30 dager. Da forstår vel alle at dette blir galt, sa advokaten til NRK Møre og Romsdal i sommer.

Avslo kravet

Men Statens sivilrettsforvaltning har avslått sjåførens krav om erstatning, og begrunner det med at sjåføren tok en risiko da han ikke avpasset farten etter forholdene, skriver TV2.

De mener frihetsberøvelsen ikke har vært uforholdsmessig.

– Utgangspunktet for vurderingen er at der siktede er dømt for forholdet, må politi og påtalemyndighet tillates et visst spillerom ved bruk av lovlige etterforskningsskritt.