Debatten fosser videre: – Har vært gangbruer her siden 1860-årene