– Det skal godt gjøres å gå tørrskodd gjennom livet

foto