Søndagstur med mening: – Vondt å se barn ha det vondt