Avvikler omstridt ordning: – Burde aldri eksistert

foto